Uitzenden & Detacheren

In de productgroep Uitzenden & Detacheren is HeBu Synergy in verschillende sectoren actief.

De focus ligt op 2 branchegebieden:

  • Personenvervoer (OV Bus & Trein, Besloten Busvervoer)
  • Techniek

In beide sectoren beschikken wij over uitgebreide branchekennis door jarenlange (eigen) ervaring in de betreffende sectoren.

Graag zijn wij bereid om referenties te verstrekken.

Bij uitzenden & detacheren zoeken wij de meest geschikte kandidaten voor u als opdrachtgever. De uitzendkracht profiteert hierbij van onze goede contacten met de verschillende opdrachtgevers. Op deze manier kan er veelal snel een “ingang” gecreëerd worden.

Wij zorgen voor een volledige afwikkeling van o.a. het arbeidsvoorwaardentraject, cursussen, certificering, PBM’s, etc. De kandidaat wordt gedurende een van te voren afgesproken minimum aantal uren via ons bureau aan u ter beschikking gesteld.

Wij beschikken over uitgebreide en actuele kennis van de branche en de daar geldende  regelingen (wetgeving, cao’s, etc.).

Goede contacten met zowel de opdrachtgevers als ook de uitzendkrachten zijn voor ons van groot belang. Hierdoor zijn wij namelijk in staat om vraag en aanbod op een effectieve en succesvolle manier bij elkaar te brengen.

Wij zijn volledig gecertificeerd (en dus veilig).