Payrolling

Payrolling is een vorm van uitzenden, waarbij de opdrachtgever zelf de werving en selectie voor zijn rekening neemt. De betreffende werknemer treedt echter in dienst bij de payrollonderneming, de juridische werkgever.

Bij payrolling hebt u als opdrachtgever zelf de geschikte kandidaat aangedragen. U wilt echter (nog) geen dienstverband aangaan. U laat op basis van de door u aangeleverde gegevens het werkgeverschap over aan HeBu Synergy. U houdt zelf volledig de regie en bent bijvoorbeeld volledig vrij om te bepalen wanneer u de kandidaat eventueel een dienstverband gaat aanbieden.

Voor payrolling gelden scherpe tarieven. Graag informeren wij u over de mogelijkheden en voorwaarden.

U maakt gebruik van de optie om zelf de kandidaat te selecteren om deze vervolgens onder te brengen bij HeBu Synergy.

U hoeft zich niet druk te maken over de complexe materie van de salarisadministratie, ziekteverzuim en arbeidswetgeving. Dat wordt voor u gedaan.

Payrolling kan een prima alternatief zijn voor de inhuur van ex ZZP’ers.